ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
понеделник, 07 јули 2014
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 04.07.2014 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на: -52 сопствени обични акции по цена од 9.000,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.