Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 04 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.04.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална Банка АД Скопје – 300 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 16 обични акции