20та ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА
четврток, 04 април 2019

На 29-ти март во Охрид во организација на Македонската берза АД Скопје се одржа јубилејната 20-та Годишна конференција на Берзата. Овој настан на едно место ги обедини претставниците на финансискиот сектор и индустријата на хартии од вредност, котираните компании и другите друштва, државните институции и универзитетите и сите останати субјекти чија дејност е поврзана со работењето или инвестирањето во хартии од вредност.  

Линк до прилозите.