Шпаркасе банка Македонија АД Скопје - нова членка на Берзата
среда, 04 јануари 2017
Ве известуваме дека врз основа на Одлуката бр.02-1632/1 од 30.12.2016 година за отпочнување на користење на правата од членство во Берзата, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од ден 09.01.2017 година ќе започне со тргување преку БЕСТ системот под шифрата “SP”.