Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Либерти АД Скопје
петок, 30 октомври 2020