Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 03 март 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.03.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ТТК Банка АД Скопје – 36 обични акции
-Тетекс АД Тетово – 1.002 обични акции