Берзата го продолжува бесплатното користење на eTrader за инвеститорите
понеделник, 22 јуни 2020

Одборот на директори донесе oдлука продуктот на Македонска берза за т.н. електронско тргување преку Интернет (eTrader), што им е достапен на инвеститорите преку нивните брокери и којшто овозможува далечинско тргување на Берзата, да продолжи да се користи БЕСПЛАТНО и по завршувањето на вонредната состојба, односно до 30.09.2020 година.
Оттука, надоместокот за користење на овој продукт нема да се наплатува до крајот на септември оваа година.
И во оваа прилика, апелираме до сите инвеститори во хартии од вредност што помасовно да ги користат електронските налози за тргување со хартии од вредност, а членките на Берзата што повеќе да го популаризираат продуктот eTrader во настанатите околности, предизвикани од вирусот COVID-19.
За подетални информации околу користење на eTrader ги упатуваме инвеститорите да се обратат кај својот брокер.