Откуп на сопствени акции
вторник, 02 февруари 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.02.2021 година Хотели Метропол АД Охрид изврши откуп на: 
- 500 сопствени обични акции по цена од 200,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.