НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 02 февруари 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.01.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Услуги АД Скопје–294 обични акции - Жито Полог АД Тетово–25 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –9 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –36 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –34 обични акции - Уготур АД Скопје –39 обични акции - РЖ КПОР АД Скопје –19 обични акции - Макстил АД Скопје –798 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –10 обични акции