Јавна понуда за преземање на Скопски пазар АД Скопје
петок, 19 февруари 2021

Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање и Проспектот на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје