Откажување на намерата за преземање на Бетон АД Штип
четврток, 18 јануари 2018

Во продолжение преземете го текстот на дописот за Откажување на Намерата за преземање