Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
среда, 14 октомври 2020

Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање и Проспектот на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје