Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 декември 2016

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.12.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- Стопанска банка АД Скопје6.860 обични акции;

- Реплек АД Скопје32 обични акции;