ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 11 ноември 2015
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 10.11.2015 година Гранит АД Скопје изврши откуп на: -170.136 сопствени обични акции по цена од 486,43 денари за една акција, преку една администраторска блок трансакција Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.11.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Караорман АД Кичево –70 обични акции