НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 11 ноември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.11.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ГТЦ АД Скопје –5.630 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –10 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –193 обични акции