Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 10 октомври 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје – 10 обични акции
- Макотекс АД Скопје – 41 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 349 обични акции
- Технокомерц АД Скопје – 11.596 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 67 обични акции