Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 10 октомври 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.10.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-18 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Трготекстил-малопродажба АД Скопје–148 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје–244 обични акции
- РЖ Техничка Контрола АД Скопје–5 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје–661 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје–261 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–70 приоритетни акции
- Уготур АД Скопје–14 обични акции