Издавач
Технометал-Вардар АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ѓуро Стругар бр. 5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tehvar01@tehnometal-vardar.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Димитриевска
Телефон
+389 2 3165007
Факс
+389 2 3166476
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 141.877 61.363 88.732
Оперативна добивка -306.704 5.276 65.756
Добивка по оданочување -310.407 55 97
Главнина 130.319 294.461 290.551
Вкупно обврски 821.439 797.221 793.210
Вкупно средства 951.758 1.091.682 1.083.761
Пазарна капитализација 12.830 41.296 41.296
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -216,18% 8,60% 74,11%
Нето добивка по акција (EPS) -3.871,09 0,69 1,21
Поврат на вкупните средства (ROA) -32,61% 0,01% 0,01%
Поврат на капиталот (ROE) -238,19% 0,02% 0,03%
Коефициент цена/ добивка по акција - 750,83 425,73
Книговодствена вредност по акција 1.625,21 3.672,22 3.623,46
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,10 0,14 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Технометал – Вардар АД Скопје е компанија чија основна дејност е увоз-извоз, големопродажба, како и малопродажба на широк асортиман на производи од железо и челик, електро и индустриски материјали, механизација и возила, хемиски, текстилни и прехрамбени производи. Исто така компанијата нуди и услуги од областа на шпедиција и складирање, осигурување, туризам и угостителство. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје, Р.Македонија.

Одбор на директори
Виолета Димитриевска - извршен директор
Кочо Моцан
Цаца Зикова
Зоран Арнаутов
Александар Илијевски

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTEHV101019
Вкупно издадени ХВ
80.186
Последно тргување: 30.07.2018
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
167
Промет:
16.700
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
199,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
754
Промет:
104.565
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци