Издавач
АрцелорМиттал (ЦРМ) АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dusko.drvarov@arcelormittal.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 7.168.186 5.793.413 5.949.405
Оперативна добивка -213.554 -168.463 -666.421
Добивка по оданочување -197.184 -166.684 -621.422
Главнина -731.984 -533.809 -355.688
Вкупно обврски 3.138.911 3.282.797 3.065.022
Вкупно средства 2.406.926 2.748.988 2.709.334
Пазарна капитализација 1.416.881 757.866 659.014
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -2,98% -2,91% -11,20%
Нето добивка по акција (EPS) -5,98 -5,06 -18,86
Поврат на вкупните средства (ROA) -8,19% -6,06% -22,94%
Поврат на капиталот (ROE) 26,94% 31,23% 174,71%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,94 -1,42 -1,85
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Одборот на директори 
Волфганг Марингер - Главен извршен директор 
Хуан Пабло Хименез Наваро 
Грецу Иоан Гогдан
Арон Падмакар Аннацхатре 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLAVA101018
Вкупно издадени ХВ
32.950.713
Последно тргување: 18.02.2019
Максимална цена:
101,00
Минимална цена:
95,00
Просечна цена:
100,09
Количина:
1.355
Промет:
135.625
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
105,00
Минимална цена:
40,00
Количина:
99.309
Промет:
6.167.329
Број на трансакции:
178

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци