Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 05 јули 2019
11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa