Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 05 јуни 2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор