Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 30 септември 2021
ФК Борец 1919 АД Велес - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор