Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 28 февруари 2019
Друштво за спортски дејности Кошаркарски клуб Куманово 2009 АД Куманово - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa