Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 26 мај 2021
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa