Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 23 ноември 2022
МЗТ Пумпи - инком АД Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
огласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.