Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 21 јули 2020
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето