Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 11 декември 2020
ОБД Смарт Мани Солушнс Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.