Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 11 ноември 2019
Коппер Инвестментс АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор. *Ревизорскиот извештај до денот на објавата не е одобрен од страна на собранието на акционери на друштвото.