Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 01 ноември 2019
МКК Еуроникел 2005 АД Кавадарци - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето