Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.256,40 -0,36 4.424.560
ALK
17.746,07 -0,24 4.152.581
TEL
366,04 -1,07 677.905
MPT
67.890,00 -0,08 271.560
STB
1.350,00 3,05 41.850
UNI
5.050,00 6,32 40.400
STIL
123,00 -0,28 27.675
03.02.2023
Датум 03.02.2023
Вкупен промет-МКД 9.636.531
Официјален пазар 9.636.531
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 34
Капитализација котирани акции (МКД) 212.809.666.831
Добитници 2
Губитници 5
Без промена 0
Девизни курсеви
1 USD = 56,15 МКД     1 EUR = 61,69 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
12.256,40 -0,36 4.424.560
ALK
17.746,07 -0,24 4.152.581
TEL
366,04 -1,07 677.905
MPT
67.890,00 -0,08 271.560
STB
1.350,00 3,05 41.850
UNI
5.050,00 6,32 40.400
GRNT
1.220,00 0,00 0
MTUR
4.500,00 0,00 0
TNB
25.999,17 0,00 0
TTK
1.370,00 0,00 0
03.02.2023
MBI10 5.829,30 0,11% 03.02.2023 14:11:12 Мин.: 5.815,46 Макс.: 5.829,30
Пазарна капитализација (МКД) 151.603.840.802
Коефициент цена/добивка 12,86
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,51
OMB 124,43 0,00% 03.02.2023 08:03:04 Мин.: 124,43 Макс.: 124,43
Пазарна капитализација (МКД) 1.655.863.754
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
UNI 5.050,00 6,32
STB 1.350,00 3,05
03.02.2023
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TEL 366,04 -1,07
KMB 12.256,40 -0,36
STIL 123,00 -0,28
ALK 17.746,07 -0,24
MPT 67.890,00 -0,08
03.02.2023
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 35.080.827.031 -1,07
KMB 27.933.156.779 -0,36
ALK 25.400.890.533 -0,24
STB 23.571.243.000 3,05
MPT 7.629.613.980 -0,08
03.02.2023
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,12
MPT 5,41
STB 9,65
UNI 12,64
KMB 12,86
повеќе 03.02.2023
Шифра на ХВ Р/В
STIL 0,84
UNI 0,90
STB 1,06
MPT 1,18
KMB 1,78
повеќе 03.02.2023
 1. Билтен за месец јануари 2023 година

  Во продложение билтенот за месец јануари 2023 година
 2. Годишен билтен за 2022 година

  Во продолжение детални информации за берзанските податоци и движења за 2022 година во годишниот билтен
 3. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 17.01.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 4. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Согласно член 42-а од Правилата за котација, Берзата на ден 31.12.2022 година направи ажурирање
 5. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 10.01.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци