Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
6.202,99 -0,46 3.610.140
MPT
64.939,86 -0,09 2.792.414
ALK
12.322,35 0,93 1.626.550
ZPKO
2.270,00 0,00 251.970
TNB
17.400,00 0,29 174.000
SBT
2.707,00 6,12 89.331
RZUS
55,70 9,22 80.535
OHB
4.650,00 1,09 46.500
RZLV
38,00 -5,00 11.400
TEL
318,00 2,91 5.724
07.08.2020
Датум 07.08.2020
Вкупен промет-МКД 8.688.564
Официјален пазар 8.688.564
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 62
Капитализација котирани акции (МКД) 171.569.560.780
Добитници 6
Губитници 3
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 52,21 МКД     1 EUR = 61,69 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
6.202,99 -0,46 3.610.140
MPT
64.939,86 -0,09 2.792.414
ALK
12.322,35 0,93 1.626.550
TNB
17.400,00 0,29 174.000
SBT
2.707,00 6,12 89.331
TEL
318,00 2,91 5.724
STB
1.070,23 0,00 0
TTK
1.300,00 0,00 0
GRNT
962,84 0,00 0
MTUR
4.400,00 0,00 0
07.08.2020
MBI10 4.256,98 -0,24% 10.08.2020 10:32:31 Мин.: 4.256,98 Макс.: 4.267,34
Пазарна капитализација (МКД) 110.205.763.564
Коефициент цена/добивка 11,04
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,35
OMB 133,02 0,00% 10.08.2020 08:09:46 Мин.: 133,02 Макс.: 133,02
Пазарна капитализација (МКД) 1.918.430.653
KBBaner3
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZUS 55,70 9,22
SBT 2.707,00 6,12
TEL 318,00 2,91
OHB 4.650,00 1,09
ALK 12.322,35 0,93
07.08.2020
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZLV 38,00 -5,00
KMB 6.202,99 -0,46
MPT 64.939,86 -0,09
07.08.2020
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 30.476.732.040 2,91
ALK 17.637.632.640 0,93
TNB 14.860.661.400 0,29
KMB 14.137.029.810 -0,46
MPT 7.298.071.347 -0,09
07.08.2020
Шифра на ХВ Р/Е
KMB 7,74
TNB 8,03
MPT 8,33
OHB 12,39
ALK 17,37
повеќе 07.08.2020
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,13
ZPKO 0,16
OHB 0,65
SBT 0,76
KMB 1,06
повеќе 07.08.2020
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 10.08.2020 година...
 2. Билтен за месец јули 2020 година

  Во продложение билтенот за месец јули 2020 година
 3. Јавна опомена за котираното друштво АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Стокопромет АД Скопје

  На седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 5. Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање...
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци