Roundtable
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.847,27 -1,04 13.425.339
M080834D
100,00 0,00 7.070.000
MTUR
4.450,00 0,00 1.335.000
MPT
67.000,00 -0,18 1.005.000
REPL
80.000,00 -2,44 800.000
SBT
2.850,00 -4,94 712.500
GRNT
979,40 -0,16 489.700
STB
1.149,39 1,46 379.300
STIL
58,58 -7,02 352.178
UNI
2.080,25 2,93 332.840
27.05.2020
Датум 27.05.2020
Вкупен промет-МКД 36.898.418
Официјален пазар 26.777.438
Редовен пазар 0
Блок трансакции 10.120.980
Трансакции 109
Капитализација котирани акции (МКД) 173.882.234.453
Добитници 4
Губитници 8
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 56,13 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.847,27 -1,04 13.425.339
MTUR
4.450,00 0,00 1.335.000
MPT
67.000,00 -0,18 1.005.000
SBT
2.850,00 -4,94 712.500
GRNT
979,40 -0,16 489.700
STB
1.149,39 1,46 379.300
TEL
316,00 -0,94 316.000
TTK
1.200,00 -0,41 186.000
TNB
16.300,00 0,93 163.000
ALK
12.497,54 0,01 162.468
27.05.2020
MBI10 4.248,37 -0,18% 28.05.2020 10:24:46 Мин.: 4.248,37 Макс.: 4.256,00
Пазарна капитализација (МКД) 110.103.852.201
Коефициент цена/добивка 11,03
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,35
OMB 132,78 0,00% 28.05.2020 08:01:20 Мин.: 132,78 Макс.: 132,78
Пазарна капитализација (МКД) 2.801.415.713
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
UNI 2.080,25 2,93
STB 1.149,39 1,46
TNB 16.300,00 0,93
ALK 12.497,54 0,01
27.05.2020
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
STIL 58,58 -7,02
SBT 2.850,00 -4,94
REPL 80.000,00 -2,44
KMB 5.847,27 -1,04
TEL 316,00 -0,94
27.05.2020
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 30.285.054.480 -0,94
STB 20.068.556.290 1,46
ALK 17.888.391.372 0,01
TNB 13.921.194.300 0,93
KMB 13.326.320.097 -1,04
27.05.2020
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,48
KMB 7,29
TNB 7,53
STB 8,46
MPT 8,60
повеќе 27.05.2020
Шифра на ХВ Р/В
UNI 0,45
GRNT 0,54
STIL 0,71
MTUR 0,77
SBT 0,80
повеќе 27.05.2020
 1. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за првите три месеци од 2020 година...
 2. Видео конференција за регионалниот проект за инвестициски анализи

  Одржана видео конференција за официјален почеток на регионалниот проект за инвестициски анализи
 3. Започнува регионалниот проект за изготвување на инвестициски анализи на котирани компании

  Македонски акционерски друштва вклучени во новиот регионален проект на ЕБОР за изготвување на инвестициски анализи
 4. Одржана бесплатна online обука за користење на апликациите eTrader и mTrader

  Со цел поттикнување на тргувањето од далечина се одржа бесплатна online обука за користење на апликациите eTrader и mTrader
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 08.05.2020 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции од Агроплод АД Ресен
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....
 2. Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје
  Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци