25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TEL
326,00 -8,17 124.064.569
KMB
8.749,88 0,55 3.981.196
ALK
16.198,49 0,30 3.839.042
STB
1.239,08 -0,87 991.268
GRNT
1.224,43 -2,05 546.098
TNB
22.000,00 -7,68 220.000
MPT
73.000,00 0,07 219.000
RMDEN17
99,60 0,00 91.006
MPOL
250,00 0,00 58.250
RMDEN18
99,00 -1,69 53.322
17.06.2021
Датум 17.06.2021
Вкупен промет-МКД 576.441.652
Официјален пазар 134.085.352
Редовен пазар 0
Блок трансакции 442.356.300
Трансакции 55
Капитализација котирани акции (МКД) 197.590.721.378
Добитници 3
Губитници 5
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 50,89 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TEL
326,00 -8,17 124.064.569
KMB
8.749,88 0,55 3.981.196
ALK
16.198,49 0,30 3.839.042
STB
1.239,08 -0,87 991.268
GRNT
1.224,43 -2,05 546.098
TNB
22.000,00 -7,68 220.000
MPT
73.000,00 0,07 219.000
MTUR
4.629,65 0,00 0
SBT
3.199,00 0,00 0
TTK
1.500,00 0,00 0
17.06.2021
MBI10 5.299,18 -1,18% 17.06.2021 14:10:06 Мин.: 5.299,18 Макс.: 5.366,24
Пазарна капитализација (МКД) 131.465.549.020
Коефициент цена/добивка 14,75
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,51
OMB 133,71 -0,24% 17.06.2021 12:22:17 Мин.: 133,71 Макс.: 134,03
Пазарна капитализација (МКД) 2.474.624.401
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
KMB 8.749,88 0,55
ALK 16.198,49 0,30
MPT 73.000,00 0,07
17.06.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TEL 326,00 -8,17
TNB 22.000,00 -7,68
GRNT 1.224,43 -2,05
RMDEN18 99,00 -1,69
STB 1.239,08 -0,87
17.06.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 31.243.442.280 -8,17
ALK 23.185.757.257 0,30
STB 21.634.559.834 -0,87
KMB 19.941.562.762 0,55
TNB 18.789.342.000 -7,68
17.06.2021
Шифра на ХВ Р/Е
KMB 10,28
TNB 11,02
STB 11,05
STIL 15,98
TEL 19,49
повеќе 17.06.2021
Шифра на ХВ Р/В
MPOL 0,57
GRNT 0,68
STIL 1,02
STB 1,25
TNB 1,40
повеќе 17.06.2021
 1. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2021 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 2. Билтен за месец мај 2021 година

  Во продложение билтенот за месец мај 2021 година
 3. Долгорочна суспензија од котација на издавачот Трудбеник АД Охрид

  Ве известуваме дека согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвото Трудбеник АД Охрид...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 23.04.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвото Оранжерии Хамзали АД Струмица...
 5. Публикација „Факти за котираните компании“

  На веб порталот МБ Монитор објавена е публикацијата на Берзата „Факти за котираните компании“ за 2020 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци