25 години Македонска берза
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
8.749,97 0,02 4.077.487
MPT
72.949,40 -0,07 1.458.988
ALK
15.796,46 -1,10 900.398
KVAS
13.000,00 0,00 507.000
GRNT
1.176,00 -2,05 294.000
TNB
22.000,00 0,86 176.000
TEL
354,00 0,34 77.172
RZLV
52,00 -20,00 52.000
MTUR
4.550,00 -1,73 45.500
23.06.2021
Датум 23.06.2021
Вкупен промет-МКД 48.726.545
Официјален пазар 7.081.545
Редовен пазар 507.000
Блок трансакции 41.138.000
Трансакции 36
Капитализација котирани акции (МКД) 199.154.110.760
Добитници 3
Губитници 5
Без промена 1
Девизни курсеви
1 USD = 51,87 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
8.749,97 0,02 4.077.487
MPT
72.949,40 -0,07 1.458.988
ALK
15.796,46 -1,10 900.398
GRNT
1.176,00 -2,05 294.000
TNB
22.000,00 0,86 176.000
TEL
354,00 0,34 77.172
MTUR
4.550,00 -1,73 45.500
SBT
3.150,00 0,00 0
STB
1.249,02 0,00 0
TTK
1.495,00 0,00 0
23.06.2021
MBI10 5.262,15 -0,45% 23.06.2021 13:59:52 Мин.: 5.257,99 Макс.: 5.286,30
Пазарна капитализација (МКД) 133.533.195.215
Коефициент цена/добивка 14,98
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,54
OMB 133,71 0,00% 23.06.2021 08:14:02 Мин.: 133,71 Макс.: 133,71
Пазарна капитализација (МКД) 2.474.580.281
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TNB 22.000,00 0,86
TEL 354,00 0,34
KMB 8.749,97 0,02
23.06.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZLV 52,00 -20,00
GRNT 1.176,00 -2,05
MTUR 4.550,00 -1,73
ALK 15.796,46 -1,10
MPT 72.949,40 -0,07
23.06.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 33.926.928.120 0,34
ALK 22.610.310.410 -1,10
KMB 19.941.767.878 0,02
TNB 18.789.342.000 0,86
MPT 8.198.199.471 -0,07
23.06.2021
Шифра на ХВ Р/Е
RZLV 0,92
KMB 10,28
TNB 11,02
ALK 19,37
TEL 21,16
повеќе 23.06.2021
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,65
MTUR 0,83
TNB 1,40
KMB 1,42
MPT 1,63
повеќе 23.06.2021
 1. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2021 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 2. Билтен за месец мај 2021 година

  Во продложение билтенот за месец мај 2021 година
 3. Долгорочна суспензија од котација на издавачот Трудбеник АД Охрид

  Ве известуваме дека согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвото Трудбеник АД Охрид...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 23.04.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвото Оранжерии Хамзали АД Струмица...
 5. Публикација „Факти за котираните компании“

  На веб порталот МБ Монитор објавена е публикацијата на Берзата „Факти за котираните компании“ за 2020 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

Нема податоци

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци