СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.400,00 0,11 3.510.000
RMDEN18
98,90 0,10 3.215.034
STB
1.192,55 2,11 1.093.567
ALK
9.996,29 0,96 1.029.618
MPT
62.600,79 0,55 876.411
TTK
1.482,46 2,24 763.465
SBT
2.335,67 -1,31 366.700
TNB
16.785,00 1,25 335.700
STIL
103,00 0,54 185.812
MTUR
5.301,00 0,02 127.224
21.08.2019
Датум 21.08.2019
Вкупен промет-МКД 11.741.226
Официјален пазар 11.740.226
Редовен пазар 1.000
Блок трансакции 0
Трансакции 67
Капитализација котирани акции (МКД) 170.847.945.072
Добитници 10
Губитници 2
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 55,51 МКД     1 EUR = 61,48 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.400,00 0,11 3.510.000
STB
1.192,55 2,11 1.093.567
ALK
9.996,29 0,96 1.029.618
MPT
62.600,79 0,55 876.411
TTK
1.482,46 2,24 763.465
TNB
16.785,00 1,25 335.700
MTUR
5.301,00 0,02 127.224
GRNT
901,50 0,26 119.900
TEL
295,00 0,00 35.105
OHB
6.100,00 0,00 0
21.08.2019
MBI10 3.999,51 0,63% 21.08.2019 13:59:33 Мин.: 3.974,34 Макс.: 3.999,51
Пазарна капитализација (МКД) 106.742.225.463
Коефициент цена/добивка 10,07
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,33
OMB 133,02 0,03% 21.08.2019 12:42:13 Мин.: 132,98 Макс.: 133,02
Пазарна капитализација (МКД) 2.793.645.299
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TTK 1.482,46 2,24
STB 1.192,55 2,11
TNB 16.785,00 1,25
ALK 9.996,29 0,96
MPT 62.600,79 0,55
21.08.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
BESK 8.169,00 -8,12
SBT 2.335,67 -1,31
21.08.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 28.272.440.100 0,00
STB 20.822.137.659 2,11
TNB 14.335.413.885 1,25
ALK 14.308.219.680 0,96
KMB 12.306.961.800 0,11
21.08.2019
Шифра на ХВ Р/Е
TNB 6,76
KMB 6,81
STB 7,58
MPT 9,10
TTK 13,29
повеќе 21.08.2019
Шифра на ХВ Р/В
BESK 0,21
GRNT 0,54
SBT 0,66
MTUR 0,95
KMB 0,99
повеќе 21.08.2019
 1. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 12.08.2019 година...
 2. Известување околу начинот на објавување согласно член 166-б од ЗХВ

  Известување до акционерските друштва коишто имаат обврска за известување на јавноста согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност
 3. Билтен за Јули 2019 година

  Во продолжение линк до билтенот за месец Јули 2019 година
 4. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА

  Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Македонската информативна агенција- МИА
 5. Котација на државни обврзници

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 31.07.2019 година...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци