СеиНет
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RMDEN18
98,57 0,05 9.687.843
GRNT
854,75 -0,55 2.059.940
MPT
62.191,04 -1,10 1.616.967
STB
1.022,26 -0,56 1.176.626
SBT
2.348,07 -0,08 1.143.510
ALK
9.050,00 0,41 515.850
UNI
2.090,00 0,00 211.090
TEL
294,00 1,38 176.400
OKTA
4.664,32 -2,83 172.580
TNB
15.500,00 1,03 155.000
26.06.2019
Датум 26.06.2019
Вкупен промет-МКД 17.115.396
Официјален пазар 17.115.396
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 69
Капитализација котирани акции (МКД) 165.009.360.293
Добитници 4
Губитници 9
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 54,01 МКД     1 EUR = 61,51 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
GRNT
854,75 -0,55 2.059.940
MPT
62.191,04 -1,10 1.616.967
STB
1.022,26 -0,56 1.176.626
ALK
9.050,00 0,41 515.850
TEL
294,00 1,38 176.400
TNB
15.500,00 1,03 155.000
KMB
5.324,00 -0,02 53.240
MTUR
5.100,00 0,00 0
OHB
6.104,78 0,00 0
TTK
1.260,00 0,00 0
26.06.2019
MBI10 3.802,21 -0,11% 26.06.2019 13:59:57 Мин.: 3.791,50 Макс.: 3.806,34
Пазарна капитализација (МКД) 100.567.902.466
Коефициент цена/добивка 9,49
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,26
OMB 132,21 -0,12% 26.06.2019 12:18:39 Мин.: 132,21 Макс.: 132,37
Пазарна капитализација (МКД) 2.567.598.398
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TEL 294,00 1,38
TNB 15.500,00 1,03
ALK 9.050,00 0,41
RMDEN18 98,57 0,05
26.06.2019
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZLE 20,00 -13,04
OKTA 4.664,32 -2,83
MPT 62.191,04 -1,10
RMDEN10 97,00 -1,02
STB 1.022,26 -0,56
26.06.2019
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 28.176.601.320 1,38
STB 17.848.843.607 -0,56
TNB 13.237.945.500 1,03
ALK 12.953.744.650 0,41
KMB 12.133.752.708 -0,02
26.06.2019
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 4,25
TNB 6,24
STB 6,50
KMB 6,72
MPT 9,04
повеќе 26.06.2019
Шифра на ХВ Р/В
LOZP 0,28
GRNT 0,51
UNI 0,58
SBT 0,67
OKTA 0,88
повеќе 26.06.2019
 1. Измени и дополнувања на Правилата за трување на Берзата

  Измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза кои ќе се применуваат почнувајќи од 28.06.2019 година
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Успешен почеток на Втората обука за корпоративни секретари

  Oфицијално започна тридневната Сертифицирана обука за корпоративни секретари која Македонската Берза АД Скопје ја организира заедно со Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Институтот на директори
 4. Котација на Осумнаесеттата емисија на обврзници за денационализација

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Осумнаесеттата емисија...
 5. Исклучување од котација на акциите издадени од Велес Табак АД Велес

  Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 18.06.2019...

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
  Јавна понуда за запишување на обични акции на Црвени брегови АД Неготино
 2. Јавна понуда за запишување на обични акции на Вардар АД Градско
  Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на обични акции издадени од Вардар АД Градско

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје
  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица
  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци