Вега Фондови
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.000,53 -0,06 16.124.295
KMB
10.654,24 -0,71 6.286.000
ALK
17.466,58 0,43 3.877.581
MPT
75.000,11 -1,17 3.375.005
GRNT
1.358,82 4,44 3.236.700
STB
1.298,25 -0,13 468.670
RADE
2.000,00 0,00 236.000
RMDEN19
99,80 -0,10 215.501
SBT
3.395,00 -3,00 152.775
TTK
1.414,67 0,33 127.320
30.11.2021
Датум 30.11.2021
Вкупен промет-МКД 34.126.197
Официјален пазар 34.100.197
Редовен пазар 26.000
Блок трансакции 0
Трансакции 122
Капитализација котирани акции (МКД) 213.350.281.538
Добитници 3
Губитници 7
Без промена 2
Девизни курсеви
1 USD = 54,75 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
TNB
29.000,53 -0,06 16.124.295
KMB
10.654,24 -0,71 6.286.000
ALK
17.466,58 0,43 3.877.581
MPT
75.000,11 -1,17 3.375.005
GRNT
1.358,82 4,44 3.236.700
STB
1.298,25 -0,13 468.670
SBT
3.395,00 -3,00 152.775
TTK
1.414,67 0,33 127.320
TEL
350,00 -0,36 350
MTUR
4.700,00 0,00 0
30.11.2021
MBI10 5.886,98 0,06% 30.11.2021 13:42:23 Мин.: 5.876,41 Макс.: 5.908,56
Пазарна капитализација (МКД) 147.601.442.403
Коефициент цена/добивка 16,56
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,70
OMB 133,66 -0,03% 30.11.2021 12:35:44 Мин.: 133,66 Макс.: 133,70
Пазарна капитализација (МКД) 2.906.272.535
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
GRNT 1.358,82 4,44
ALK 17.466,58 0,43
TTK 1.414,67 0,33
30.11.2021
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
SBT 3.395,00 -3,00
MPT 75.000,11 -1,17
KMB 10.654,24 -0,71
TEL 350,00 -0,36
STB 1.298,25 -0,13
30.11.2021
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 33.543.573.000 -0,36
ALK 25.000.841.683 0,43
TNB 24.768.221.652 -0,06
KMB 24.281.726.794 -0,71
STB 22.667.678.685 -0,13
30.11.2021
Шифра на ХВ Р/Е
STB 11,58
KMB 12,52
TTK 14,17
TNB 14,53
RADE 14,63
повеќе 30.11.2021
Шифра на ХВ Р/В
GRNT 0,75
SBT 0,90
TTK 1,15
RADE 1,27
STB 1,31
повеќе 30.11.2021
 1. Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

  Ве известуваме дека почнувајќи од 23.11.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...
 2. Интервју на Главниот извршен директор на Македонска берза за Утрински брифинг

  Главниот извршен директор на Македонска берза даде интервју за Утрински брифинг во врска со работењето на Берзата во тековната година.
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Збирен преглед на финансиски податоци за котираните друштва за период 01.01.-30.09.2021 година
 4. Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување

  Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата
 5. Билтен за месец октомври 2021 година

  Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
  Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје...

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Скопски пазар АД Скопје
 2. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на Либерти АД Скопје

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци