21 Годишна конференција
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
RADE
2.100,00 -2,33 1.701.000
RMDEN21
90,00 0,00 1.213.229
ALK
16.899,93 -0,05 1.199.895
KMB
11.886,80 -0,34 891.510
USJE
28.201,00 -5,99 141.005
RZUS
51,00 0,00 67.524
MTUR
4.500,00 0,00 45.000
RZTK
450,00 -0,22 4.500
11.08.2022
Датум 11.08.2022
Вкупен промет-МКД 5.263.663
Официјален пазар 5.263.663
Редовен пазар 0
Блок трансакции 0
Трансакции 24
Капитализација котирани акции (МКД) 211.955.130.658
Добитници 0
Губитници 5
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 59,98 МКД     1 EUR = 61,50 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
ALK
16.899,93 -0,05 1.199.895
KMB
11.886,80 -0,34 891.510
MTUR
4.500,00 0,00 45.000
SBT
2.700,00 0,00 0
STB
1.480,00 0,00 0
TEL
363,38 0,00 0
TNB
25.999,89 0,00 0
TTK
1.400,00 0,00 0
MPT
71.600,50 0,00 0
GRNT
1.380,00 0,00 0
11.08.2022
MBI10 5.874,40 -0,08% 11.08.2022 13:59:15 Мин.: 5.870,72 Макс.: 5.878,97
Пазарна капитализација (МКД) 150.799.933.702
Коефициент цена/добивка 12,71
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,60
OMB 124,87 0,00% 11.08.2022 07:59:26 Мин.: 124,87 Макс.: 124,87
Пазарна капитализација (МКД) 2.534.135.156
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Нема добитници
Нема податоци
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
USJE 28.201,00 -5,99
RADE 2.100,00 -2,33
KMB 11.886,80 -0,34
RZTK 450,00 -0,22
ALK 16.899,93 -0,05
11.08.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
KMB 27.090.813.616 -0,34
ALK 24.189.765.505 -0,05
USJE 15.899.272.584 -5,99
MTUR 2.035.111.500 0,00
RADE 433.083.000 -2,33
11.08.2022
Шифра на ХВ Р/Е
RZTK 8,55
RZUS 8,66
RADE 10,88
KMB 11,64
USJE 13,56
повеќе 11.08.2022
Шифра на ХВ Р/В
RZUS 0,12
RZTK 0,49
MTUR 0,74
RADE 1,20
KMB 1,81
повеќе 11.08.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 08.08.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Билтен за месец јули 2022 година

  Во продолжение билтенот за месец јули 2022 година
 3. Привремен прекин на тргувањето на ден 26.07.2022 година

  Привремен прекин на тргувањето на ден 26.07.2022 година
 4. Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“

  Бришење на издавачот Интерпромет АД Тетово од „Листата за набљудување“
 5. Главни акценти од првите шест месеци од 2022 година на Македонска берза

  Во продолжение преглед на тргувањето и главни акценти во првите шест месеци од 2022 година

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци